본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
[Dự án Dùng tài năng để thiện nguyện - Học tập suốt đời nửa đầu năm 2024] Tuyển giảng viên · tìm cơ quan / tổ chức mở các lớp học thiện nguyện
Contents 1. Thời gian hoạt động : Tháng 5 ~ 6 năm 2024 (Ngoại trừ các ngày lễ và cuối tuần)
2. Đối tượng tuyển
- Tuyển giảng viên : Bất kỳ công dân Anyang nào có tài năng để thiện nguyện
- Tìm cơ quan / tổ chức : Các cơ quan / tổ chức trong khu vực, v.v. cung cấp được không gian và mong muốn được hỗ trợ mở lớp học
3. Thời gian đăng ký : Ngày 11/3/2024 (Thứ 2) ~ Ngày 29/3/2024 (Thứ 6)
4. Cách đăng ký : Đăng ký online (Trang web Trung tâm Học tập Suốt đời Thành phố Anyang - https://learning.anyang.go.kr/)
5. Phương thức hoạt động
- Lớp mở trực tiếp : Phòng Học tập Suốt đời Thành phố Anyang (Địa chỉ : Trung tâm Học tập Suốt đời Dongan)
- Lớp mở liên kết : Kết nối các cơ quan / tổ chức với giảng viên có nhu cầu dùng tài năng để thiện nguyện

★ Tuyển giảng viên đóng góp tài năng
1. Lĩnh vực : Các lĩnh vực học tập suốt đời như giáo dục nhân văn, văn hóa nghệ thuật, v.v.
※ Không được phép mở các lớp học yêu cầu ngồi bệt hoặc cách âm (Lớp mở trực tiếp)
※ Không thể mở các lớp học ngoài các ngày trong tuần, từ 9:00 đến 18:00 (Lớp mở liên kết cần trao đổi trước với cơ quan / tổ chức)
2. Đối tượng : Bất kỳ công dân Anyang nào có tài năng để giảng dạy thiện nguyện
3. Thời gian : Ngày 11/3/2024 (Thứ 2) ~ Ngày 29/3/2024 (Thứ 6), có tiếp nhận thường xuyên
4. Cách đăng ký : Đăng ký làm giảng viên trên trang web (Điền thông tin cá nhân và kế hoạch giảng dạy)
[Trang web Trung tâm Học tập Suốt đời → Dự án Học tập Suốt đời → Dùng tài năng để thiện nguyện → Đăng ký giảng viên]

★ Tìm cơ quan / tổ chức
1. Đối tượng : Các cơ quan / tổ chức trong khu vực, v.v. cung cấp được không gian và mong muốn được hỗ trợ mở lớp học
2. Thời gian : Ngày 11/3/2024 (Thứ 2) ~ Ngày 29/3/2024 (Thứ 6), có tiếp nhận thường xuyên
3. Cách đăng ký : Đăng ký mở lớp học mong muốn trên trang web
[Trang web Trung tâm Học tập Suốt đời → Dự án Học tập Suốt đời → Dùng tài năng để thiện nguyện → Đăng ký lớp học mong muốn]
Attachment