본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Đăng ký người nước ngoài

Đăng ký người nước ngoài

Đăng ký người nước ngoài

Nếu lưu trú tại Hàn Quốc hơn 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh thì phải đến phòng quản lý xuất nhập cảnh hoặc chi nhánh phòng quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền ở nơi lưu trú để xin đăng ký người nước ngoài trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Hồ sơ cần nộp của người đăng ký

  • Hộ chiếu
  • Ảnh màu (3cm*4cm) – 2 tấm
  • Hồ sơ cần thiết theo từng tư cách lưu trú tương ứng ví dụ như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận nhập học, v.v.

Khai báo thay đổi nơi lưu trú của người nước ngoài

Người đã tiến hành đăng ký người nước ngoài, khi chuyển nhà thì phải khai báo thay đổi địa chỉ trong vòng 14 ngày.

Có thể khai báo lên tòa thị chính thành phố, văn phòng quận, trung tâm phúc lợi hành chính cấp phường hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh.

Hồ sơ cần nộp của người khai báo

  • Nếu bản thân tự khai báo thì nộp hộ chiếu hoặc thẻ đăng ký người nước ngoài và hồ sơ xác nhận nơi lưu trú
  • Nếu khai báo thay thì nộp giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền, hồ sơ xác nhận quan hệ ví dụ như Bản đăng ký quan hệ gia đình, v.v. (người dưới 17 tuổi thì bố hoặc mẹ có thể khai báo thay) và hồ sơ xác nhận nơi lưu trú
  • (Ví dụ) Hồ sơ xác nhận nơi lưu trú – Các hồ sơ có thể chứng minh việc đang lưu trú tại địa chỉ tương ứng ví dụ như hợp đồng thuê nhà, giấy xác nhận cung cấp chỗ ở, bưu kiện thông báo hết thời gian lưu trú, hóa đơn nộp các chi phí tiện ích, hóa đơn nộp phí ký túc xá