본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Thông tin Buổi công diễn Thường kỳ lần thứ 52 của Dàn hợp xướng Cô bé và Cậu bé Thành phố Anyang
Contents 1. Tên buổi diễn : Buổi công diễn Thường kỳ lần thứ 52 của Dàn hợp xướng Cô bé và Cậu bé Thành phố「Mozart, bạn có phải là thiên tài?」
2. Thời gian : 19:30, ngày 28/3/2024 (Thứ 5) (90 phút)
3. Địa điểm : Hội trường Gwanak của Trung tâm Nghệ thuật Anyang
4. Thành viên : 161 người (Dàn hợp xướng Cô bé và Cậu bé Thành phố Anyang · Gunpo · Gwacheon, Dàn nhạc giao hưởng Thành phố Gwacheon, Nghệ sĩ độc tấu)
5. Vé vào cổng : Miễn phí (Vé ngồi được phát theo thứ tự đến trước và sau từ 18h30 cùng ngày)
6. Liên hệ : Dàn hợp xướng Cô bé và Cậu bé Thành phố Anyang (☎ 446-8627)
Attachment