본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Tận hưởng mùa thu cùng với Trung tâm Giáo dục Lễ nghi
Contents Hãy tận hưởng những trải nghiệm đa dạng do Trung tâm Giáo dục Lễ nghi chuẩn bị trong mùa thu này.

❍ Dạo chơi vườn thu
- Dạo chơi trong vườn tại Trung tâm Giáo dục Lễ nghi cùng với trà và những món bánh
- Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần, chỉ 1 nhóm mỗi ngày, miễn phí, cho đến khi trời trở lạnh :)

❍ Khóa học đặc biệt về lễ nghi : Phép xã giao và cách cư xử
- Học các phép lịch sự xã giao trong đời sống thông qua các nghi thức xã giao và cách cư xử của bản thân
- Thứ 4 hàng tuần, miễn phí

❍ Trải nghiệm Trà truyền thống Hàn Quốc
- Thời gian phục hồi/chữa lành cùng với Trà truyền thống Hàn Quốc như Trà xanh, v.v.
- Thứ 2 - Thứ 6, học phí 1.000 won

❍ Liên hệ : Trung tâm Giáo dục Lễ nghi (031-8045-2781, 031-384-6983)
Attachment