본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Cắt giảm tuyến 8906 và mở rộng tuyến G8808
Contents Chúng tôi xin thông báo một số thay đổi liên quan tới xe buýt công cộng tỉnh Gyeonggi, cụ thể là tuyến tuyến xe số 8906, G8808. Mong quý cư dân tham khảo khi tham gia giao thông.

Do cắt giảm tuyến đường xe 8906 (Yangju), chúng tôi chuẩn bị tăng cường tuyến xe thay thế đó là G8808 (Bucheon).

- Tuyến xe: số 8906, G8808
- Ngày thực hiện : Chuyến xe đầu tiên ngày 11.11.2022 (Thứ ba)
- Tuyến đường đi : Tuyến xe số 8906, hiện tại có đường đi dài, do đó chúng tôi quyết định cắt giảm quãng đường (không đi qua Anyang), theo đó chúng tôi sẽ mở rộng quãng đường cho tuyến số G8808 (đi qua Anyang), để giảm tối đa sự bất tiện cho người dân, mong quý cư dân thông cảm.
- Nội dung thay đổi : Tham khảo tệp đính kèm
Attachment