본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Ngày năng lượng lần thứ XIX “Tắt đèn và bật sáng vì sao”
Contents Hãy cùng nhau đón chào Ngày năng lượng vào thứ 2, ngày 22 tháng 8 năm 2022.

[Thực hiện] Thứ 2, ngày 22 tháng 8 năm 2022
1. Sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì ôtô cá nhân
2. Duy trì máy điều hòa trong nhà ở nhiệt độ 26℃ ~ 28℃ (mức tốt cho sức khỏe)
3. Tắt đèn trong 5 phút từ 9 giờ tối

[Tham gia]
Nhập energyday.org vào thanh địa chỉ Internet hoặc quét mã QR bằng điện thoại di động
để có thể truy cập vào trang chủ Ngày năng lượng và đăng ký tham gia.

[Liên hệ]
Liên kết Công dân Năng lượng ☎ 02-733-2022

Link truy cập nhanh ☞ https://www.enet.or.kr/index.php?mid=energyday19th
Attachment