본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Những người đến/về từ các khu vực khác trong kỳ nghỉ hè, vui lòng thực hiện xét nghiệm COVID-19!
Contents Những người đến/về từ các khu vực khác trong dịp hè, vui lòng thực hiện xét nghiệm COVID-19!

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn với số ca nhiễm gia tăng,
lần đầu tiên số ca mắc trong ngày đã vượt lên con số 2.000 ca.

Nếu Qúy dân đã đến/về từ các khu vực khác trong kỳ nghỉ hè, vui lòng đến xét nghiệm COVID-19 tại trung tâm gần nhất!

Ngoại trừ các hoạt động cần thiết trong khoảng thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè,
vui lòng hạn chế tối đa việc đi ra ngoài.


Bây giờ là lúc cần sự xét nghiệm sàng lọc nhằm ngăn chặn khả năng lây lan và sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc kiểm dịch của Qúy dân.


Liên hệ Phòng khám sàng lọc Thành phố Anyang
○ Trung tâm Y tế Manan-gu: 031-8045-3492
○ Trung tâm Y tế Dongan-gu: 031-8045-4490
○ Bệnh viện Anyangseam: 031-467-9114
○ Bệnh viện Seongsim Đại học Hallym: (Ca ngày) 031-380-4088 / (Ca đêm) 031-380-5975
Attachment