본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ HƯỚNG DẪN ĐẶT LỊCH HẸN TIÊM CHỦNG COVID-19 DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG TỪ 18~49 TUỔI 핫이슈
Contents Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh

THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ HƯỚNG DẪN ĐẶT LỊCH HẸN
TIÊM CHỦNG COVID-19 DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG TỪ 18~49 TUỔI

Triển khai đặt lịch tiêm theo số cuối ngày sinh
Từ ngày 9 tháng 8 (thứ 2) đến ngày 19 tháng 8 (thứ 5)
Thời gian tiêm chủng : Thứ 5, ngày 26.8.2021 ~ Thứ 5, ngày 30.9.2021
Cách đặt hẹn : Đăng ký qua trang chủ nvcr.kdca.go.kr
Hướng dẫn tiêm và đặt lịch hẹn
• Loại vắc-xin | Pfizer hoặc Moderna
• Địa điểm | Cơ quan y tế đã được ủy thác và Trung tâm tiêm chủng
* Đối với người nước ngoài không có bảo hiểm y tế, đặt lịch tại Trung tâm tiêm chủng
Attachment