본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Thông báo 「Chương Trình Đi Bộ Đồng Hành Vượt Qua Hội Chứng Suy Giảm Trí Nhớ」 năm 2024
Contents 「Chương Trình Đi Bộ Đồng Hành Vượt Qua Hội Chứng Suy Giảm Trí Nhớ」 phối hợp thực hiện cùng với Trung tâm Chăm sóc Suy giảm Trí nhớ Dongan sẽ được tổ chức như sau.

1. Thời gian : 09:30 ~ 12:00, ngày 30/4/2024 (Thứ 3)
2. Đối tượng : Khoảng 150 người, bao gồm cư dân địa phương, bệnh nhân suy giảm trí nhớ và gia đình
3. Địa điểm : Sân vận động Công viên Hakun, khu vực sông Hakui, Công viên Hakun (Con đường hạnh phúc 100 năm tuổi)
4. Nội dung
❍ Quảng bá và phổ cập về các dự án chính của Trung tâm Chăm sóc Suy giảm Trí nhớ Dongan
❍ Tổ chức các sự kiện nâng cao nhận thức về hội chứng suy giảm trí nhớ
❍ Cung cấp các thông tin phòng ngừa suy giảm trí nhớ như Quy tắc phòng ngừa suy giảm trí nhớ 3·3·3, v.v.
❍ Các bài tập phòng ngừa hội chứng suy giảm trí nhớ, giúp cải thiện hoạt động của não và chức năng nhận thức
❍ Tạo bầu không khí nâng cao nhận thức về hội chứng suy giảm trí nhớ thông qua sự kiện đi bộ trên 「Con đường hạnh phúc 100 năm tuổi」.
5. Link đăng ký : https://form.naver.com/response/zSpe2olSQQ32PJ2bJtFc8w
6. Liên hệ và đăng ký tham gia : ☎ 031-8045-6806
Attachment