본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin t?c m?i

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Dự án hỗ trợ sửa chữa nhà nguyên căn năm 2024
Contents □ Tên dự án : Dự án hỗ trợ sửa chữa nhà nguyên căn (đơn lập) năm 2024
□ Khu vực thuộc diện hưởng : Khu vực bị loại khỏi Khu Xúc tiến Tái phát triển (New Town) Manan, Khu vực suy tàn theo Khoản 4, Điều 13 của 「Luật Tái tạo Đô thị」
※ Các khu vực không thuộc diện hưởng : Anyang 6-dong, một phần Seoksu 2-dong (xung quanh ga Seoksu), Bisan 2-dong, Burim-dong
(Buheung-dong, Dalan-dong, Pyeongan-dong và Beomgye-dong không thuộc diện hưởng vì là những khu vực không có nhà nguyên căn)
※ Người dân Seoksu 2-dong có nhu cầu đăng ký vui lòng liên hệ trước Ban Tái tạo Đô thị (☏5059) để được hướng dẫn xác nhận về diện hưởng.
□ Căn nhà thuộc diện hưởng : Nhà nguyên căn (đơn lập) cũ đã hơn 20 năm kể từ ngày được cấp phép sử dụng (hỗ trợ tổng 30 căn)
□ Quy mô hỗ trợ : 90% tổng chi phí xây dựng, tối đa 12 triệu KRW
□ Ngày thông báo : Ngày 8.2.2024 (Thứ 5)
□ Thời gian đăng ký : Ngày 15.2.2024 (Thứ 5) ~ Ngày 29.2.2024 (Thứ 5), tiếp nhận trực tiếp tại Ban Tái tạo Đô thị (Tầng 7, Tòa thị chính Anyang)
Attachment