본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Hãy nhận ưu đãi (giảm) thuế xe ôtô trong tháng Giêng!
Contents □ Quy định nộp thuế ôtô hàng năm
○ Nếu nộp trước thuế xe ôtô trong tháng Giêng, sẽ được giảm 6,4% trên khoản phải nộp thuế trong năm.
○ Thời gian khai báo (nộp thuế): Ngày 16.1. ~ Ngày 31.1.2023.

□ Phương thức đăng ký và thanh toán
○ Đăng ký qua điện thoại hoặc đến trực tiếp
‣ Gọi điện hoặc đến các Phòng thuế của quận, sau đó tiến hành thanh toán qua ngân hàng, CD/ATM, ARS (1544-6844), tài khoản ảo và Wetax online trước khi hết hạn
○ Khai báo và thanh toán online
‣ Truy cập WeTax online → Dịch vụ bổ sung → Đăng ký thuế ôtô hàng năm và thanh toán

□ Liên hệ
Phòng Thuế Ủy ban quận Manan-gu ☎ 031-8045-3292
Phòng Thuế Ủy ban quận Dongan-gu ☎ 031-8045-4470
Phòng Chính sách thuế Tòa thị chính Anyang ☎ 031-8045-5545
Attachment