본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Thông báo hỗ trợ cải tạo đường ống nước bị rỉ sét năm 2023
Contents [Thông báo hỗ trợ cải tạo đường ống nước bị rỉ sét]

□ Tổng quan dự án
○ Hỗ trợ chi phí sửa chữa đường ống nước bị rỉ sét cho đối tượng là những ngôi nhà cũ đã quá 20 năm ở thành phố Anyang đang gặp bất tiện trong việc sử dụng nguồn nước, qua đó giải quyết vấn đề do hệ thống cấp nước bên trong nhà đã quá cũ và bị rỉ, dẫn đến phát sinh tình trạng nước máy bị vàng, v.v. và đem lại nguồn nước máy sạch.

□ Thời gian đăng ký và tiếp nhận
○ Thời gian tiếp nhận: Ngày ra thông báo ~ Ngày 30.11.2023 (Trừ thứ 7, CN và các ngày lễ)
※ Tuy nhiên, sẽ dừng tiếp nhận khi không còn ngân sách
○ Địa điểm tiếp nhận: Phòng công trình cấp nước Trung tâm quản lý cấp nước và dẫn nước Thành phố Anyang (tầng 1, Tòa thị chính Anyang)
※ Chủ sở hữu nhà trực tiếp đến và nộp 「Giấy đăng ký cải tạo đường ống nước bị rỉ sét」 cho Phòng công trình cấp nước

□ Đối tượng hỗ trợ
○ Là nhà đã xuống cấp và đã quá 20 năm kể từ khi được phê duyệt sử dụng đang mong muốn cải tạo lại hệ thống cấp nước trong nhà
○ Là nhà để ở và có diện tích từ 130㎡ trở xuống với mỗi hộ gia đình
- Nhà nguyên căn: Tổng diện tích sàn mỗi hộ từ 130㎡ trở xuống (Tuy nhiên, khi có từ 2 hộ gia đình trở lên sẽ thuộc loại hình nhà nhiều căn)
- Nhà nhiều căn: Tổng diện tích sàn quy đổi mỗi hộ từ 130㎡ trở xuống (※ Tổng diện tích sàn quy đổi: Tổng diện tích sàn ÷ Số hộ gia đình)
- Nhà cộng đồng: Diện tích sử dụng để ở cho mỗi hộ từ 130㎡ trở xuống
- Nhà nằm trong Cơ sở sinh hoạt lân cận được giới hạn ở phần nhà ở trên Sổ đăng ký nhà
- Đường ống chung: Đường ống cấp nước chung cho nhà cộng đồng có diện tích sử dụng để ở từ 130㎡ trở xuống
※ Tuy nhiên, trừ hệ thống ống nước dùng chung trong nhà cộng đồng (căn hộ) được tích lũy trợ cấp sửa chữa dài hạn theo Điều 30 của 「Luật quản lý nhà cộng đồng」

□ Số tiền hỗ trợ
○ Người được hưởng chế độ trợ cấp cơ bản và người thuộc tầng lớp khó khăn tiếp theo: Hỗ trợ toàn bộ (100% tổng chi phí sửa chữa theo tiêu chuẩn)
○ Từ 60㎡ trở xuống: Dưới 90% trên tổng chi phí xây dựng, tối đa 1,8 triệu won
○ Từ 85㎡ trở xuống: Dưới 80% trên tổng chi phí xây dựng, tối đa 1,8 triệu won
○ Từ 130㎡ trở xuống: Dưới 30% trên tổng chi phí xây dựng, tối đa 1,8 triệu won
○ Đường ống chung: Hỗ trợ riêng tối đa lên tới 600.000 won
※ Tổng chi phí xây dựng được tính theo 「Tổng chi phí xây dựng theo tiêu chuẩn cho dự án cải tạo đường ống nước bị rỉ sét」 (Phụ lục số 1)
□ Liên hệ: Phòng công trình cấp nước Trung tâm quản lý cấp nước và dẫn nước thành phố Anyang (☏031-8045-5669)
Attachment