본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Trợ cấp dịch bệnh lần 2 dành cho tiểu thương thành phố Anyang
Contents Thành phố Anyang thực hiện chi trả tiền trợ cấp dịch bệnh lần 2 nhằm đảm bảo ổn định kinh doanh và khôi phục nhanh chóng kinh tế dân sinh cho tiểu thương trong thành phố đang gặp khó khăn về kinh tế do dịch Covid-19 kéo dài.

- Đối tượng nhận : Tiểu thương có đăng ký kinh doanh trước 3.10.2022 (doanh nghiệp nhỏ)
※ Tiểu thương là các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn phân loại doanh nghiệp nhỏ
Nói tới các doanh nghiệp pháp nhân và cá nhân kinh doanh với mục đích thu lợi.
※ Cần đáp ứng đồng thời phạm vi tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ (doanh thu) và đủ tiêu chuẩn là tiểu thương nghiệp (số lao động thường trực)
- Tiêu chuẩn hỗ trợ
‣ Ngày khai trương kinh doanh : Ngày đăng ký kinh doanh trên giấy đăng ký trước ngày 4.10.2022
‣ Đang hoạt động: tại thời điểm thông báo, chưa trong trạng thái khai báo ngừng- phá sản
‣ Người có nhiều doanh nghiệp : Trường hợp 1 người điều hành nhiều doanh nghiệp, chi trả cho tất cả các doanh nghiệp có số đăng ký kinh doanh ‣ 1 người đại diện: trường hợp có cùng chức vụ giám đốc, chỉ chi trả cho 1 đại diện (và cần có sự đồng ý của người còn lại)
‣ Pháp nhân kinh doanh : chi trả cho 1 người đại diện pháp nhân (trường hợp có cùng chức vụ giám đốc, cần có sự đồng ý của người còn lại)
- Số tiền hỗ trợ : 500 nghìn won/ doanh nghiệp(chuyển khoản)
- Trường hợp không được hỗ trợ
‣ Người kinh doanh không đăng ký kinh doanh
‣ Doanh nghiệp đang ngừng hoạt động- đóng của (bao gồm cả doanh nghiệp không có doanh thu)
‣ tổ chức tôn giáo, pháp nhân phi lợi nhuận, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức không có tư cách pháp nhân
‣ Ngành nghề mang tính cá nhân như văn phòng luật sư ·kế toán·bệnh viện·nhà thuốc đều là các ngành không thuộc đối tượng được nhận trợ cấp chính sách dành cho tiểu thương (đình kèm 2)
Tuy nhiên, Đối tượng phải thực hiện biện pháp phòng dịch như cơ sở kinh doanh giải trí, cơ sở nhảy disco, cơ sở chơi bài uống rượu đều thuộc đối tượng nhận trợ cấp
- Đăng ký Online : 11.10.2022 (thứ Ba) ~ 18.11 (thứ Sáu) [Trang Homepage thành phố Anyang]
- Đăng ký trực tiếp : 24.10.2022(thứ Hai) ~ 18.11(thứ Sáu) [Tại trung tâm dịch vụ cộng đồng phường nơi đặt trụ sở kinh doanh]
※ Tiếp nhận đăng ký : ngày thường từ 09h ~ 18h (Trừ giờ trưa, 12 ~ 13h), Thứ Bảy, chủ nhật và nghỉ lễ không nhận đăng ký
- Hỏi đáp : Phí hỗ trợ dịch bệnh cho tiểu thương. Đội T/F ☎031-8045-5201, 5211
Trung tâm tư vấn Anyang ☎031-8045-7000
Attachment