본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Thông tin Nhà thuốc tiếp nhận cấp phát ‘Thuốc uống điều trị’ Covid-19 theo đơn trên địa bàn TP Anyang
Contents Qúy dân có thể đến các nhà thuốc trên địa bàn TP Anyang theo hướng dẫn sau để được cấp phát ‘Thuốc uống điều trị’ Covid-19 theo đơn.

Do quy trình kê đơn đối với ‘Thuốc uống điều trị’ Coivd-19 được đơn giản hóa,
thành phố đã mở rộng số nhà thuốc từ 7 địa điểm lên 18 địa điểm nhằm
giúp Qúy dân có thể thuận tiện hơn trong việc tiếp cận nhận thuốc.

Nếu Qúy dân muốn được điều trị bằng việc dùng thuốc uống (Paxrovid hoặc Lagebrio),
vui lòng liên hệ để được tư vấn tại các cơ sở y tế có thể kê đơn thuốc điều trị Covid-19 và
nhận thuốc theo đơn tại ‘Nhà thuốc được chỉ định’.

※ Xem danh sách các nhà thuốc được chỉ định cấp phát thuốc điều trị trong file đính kèm
Attachment