본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Hãy đăng ký tham gia ★ Bạn có biết tôi ★ trên Youtube của Thành phố Anyang!
Contents Phòng ban liên quan Phòng Kế hoạch Quảng bá

Nội dung
Thành phố Anyang sẽ chia sẻ những nỗi lòng và câu chuyện của bạn!
★ Anyang Love Pay trị giá 50.000 won (1 người) dành cho người có câu chuyện được chọn!!
★ Anyang Love Pay trị giá 30.000 won (3 người) bằng cách bốc thăm dành cho những người đăng ký!!
-----------------------------------------------------------------------

* Thời gian đăng ký: Thường xuyên
* Cách thức đăng ký
① Tải Mẫu đơn đăng ký.
② In đơn đăng ký kèm theo câu chuyện.
③ Ký tên và gửi qua e-mail bản scan hoặc ảnh chụp.
④ Gửi đến địa chỉ e-mail ksi3255@korea.kr.

-----------------------------------------------------------------------
Mọi câu chuyện và sự quan tâm từ Qúy dân đều được hoan nghênh!
※ Câu chuyện đăng ký sẽ được sử dụng làm nội dung video YouTube của Thành phố Anyang ※
Attachment